SaS Energy, s.r.o.
SaS Projekt

Energetické audity, odborné posudky, projekční činnost, průkazy ENB...

Střechy

  

KONTAKT PROFIL PRŮKAZY ENB HOME

Profil společnosti

Předmět činnosti

  • Vypracování průkazů ENB
  • Projekční činnost (vytápění, vzduchotechnika a klimatizace, obnovitelné zdroje energie)
  • Odborné posudky (např. pro získání dotací ze Státního Fondu Životního Prostředí (SFŽP) fyzických a právnických osob)
  • Energetické audity
  • Dotační poradenství a zpracování žádostí o dotace (OPŽP, OPPI, Zelená úsporám)
  • Poradenská činnost
  • Školení v oblasti průkazů ENB (Průkazy ENB v realitní praxi - změny účinné od 1.1.2013)

Oprávnění a autorizace

Osvědčení o autorizaci Autorizace:
Od roku 2007 autorizovaný inženýr v oboru "Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení" (ČKAIT)
V seznamu autorizovaných osob veden pod číslem 0010023

Oprávnění Oprávnění provádět energetický audit, vypracovávat průkazy ENB, provádět kontroly kotlů, provádět kontroly klimatizace
Číslo oprávnění: 0318

Copyright © 1998-2016, SaS Projekt. Všechna práva vyhrazena.